Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2015

batalia
17:21
0441 8d84 500
And my love is no good
Against the fortress that it made of you
Reposted bylionheartlovebuzzFlorenceAndTheMachinekatastrofocoffeebitchcover-my-eyesjanealicejonesPreczthemesskiksonebreathallyouneedissoupsoulformemaciusialungscages
batalia
16:56
8176 94dd 500
And it's my whole heart
While tried and tested, it's mine
Reposted byblackheartgirlelinelaalicjaktoraniewrocilazkrainyczarowFlorenceAndTheMachinehansooloEvilDeathkatastrofokoralinacoffeebitchcover-my-eyesgeogeoTheVelvetHillthe-devilthemessrichardthlungscagesIhezal

May 25 2015

batalia
17:08
bee
Reposted fromXavax Xavax viasarkastyczna sarkastyczna
batalia
17:05
3593 3fb3 500

May 24 2015

batalia
17:42
9956 24bd
Reposted from9minutowa 9minutowa viasarkastyczna sarkastyczna
batalia
17:40

May 23 2015

batalia
19:20
- Zawsze tak dużo myślisz, Charlie?
- Czy to coś złego?
- Niekoniecznie, ale czasem ludzie nie uczestniczą przez to w życiu. 
— Stephen Chbosky – Charlie
batalia
19:19
The water cycle simplified
Reposted fromfabs3 fabs3 viasarkastyczna sarkastyczna
batalia
19:19
8893 419c 500
Reposted fromjasminum jasminum viasarkastyczna sarkastyczna

May 20 2015

batalia
19:10
4067 60e0
Reposted fromohshit ohshit viablackheartgirl blackheartgirl
batalia
19:10
9151 cdaf
Reposted fromshar17666 shar17666 viablackheartgirl blackheartgirl
batalia
16:22
But maybe not tonight
Reposted byFlorenceAndTheMachinedianka66miischaKaroDredpotrzaskmefirsundaylionheartfollowedniskowoSenyiamajkeythemesszgubilamsiekissedbyfirebeatlannaPrzerwanalekcjamuzykiJellarEirienenhansooloblackheartgirlblue-velvet

May 18 2015

batalia
17:47
8967 fdfd
batalia
17:23
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromwisniewski wisniewski viasarkastyczna sarkastyczna

May 17 2015

batalia
16:40
5742 9edb
GOTTA GO FAST
Reposted fromfungi fungi viasarkastyczna sarkastyczna
batalia
16:21
5274 e081
Reposted fromkaiee kaiee viasarkastyczna sarkastyczna
batalia
16:17
9365 6bd3 500
 :*
Reposted frommentha mentha viasarkastyczna sarkastyczna
batalia
16:16
Reposted fromcarfreitag carfreitag viasarkastyczna sarkastyczna
batalia
16:16
6862 b273
batalia
08:49
3173 4ba3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl